Branding

Branding és un anglicisme emprat en màrqueting que fa referència al procés de fer i construir una marca (en anglès, brand equity) mitjançant l’administració estratègica del conjunt total d’actius vinculats directament o indirecta al nom i / o símbol (logotip) que identifiquen la marca influint en el valor de la marca, tant per al client com per a l’empresa propietària de la marca.

Identitat Corporativa

La identitat corporativa o identitat visual (IVC) és la manifestació física de la marca. Fa referència als aspectes visuals de la identitat d’una organització. Aquesta identitat corporativa està relacionada directament amb els següents atributs: – Història o trajectòria de l’empresa, projectes i cultura corporativa, és a dir, com es fan les coses. En general inclou un logotip i elements de suport, generalment coordinats per un grup de línies mestres que es recullen en un document de tipus Manual Corporatiu.

Comunicació Gràfica

La comunicació gràfica és el mitjà pel qual s’emet un missatge a un receptor amb la intenció conscient d’afectar a la seva conducta posterior. Aquest missatge s’emet de manera gràfica o sigui que es rebrà visualment, pot ser fotografia, il.lustració gràfica, editorial o la combinació d’aquestes, l’important és que el missatge arribi correctament i que per a l’usuari sigui llegible, comprensible i amb un grau de impacte.L’important és el DISSENY de la comunicacio gràfica on ja hi ha un procés de creació d’elements visuals, amb fins generalment comercials; Aquest procés comença amb la concepció d’una idea, la investigació, recollida d’informació, creació d’esbossos, presentació de propostes, lliurament de l’art final i publicació a través d’un mitjà o suport imprès.

Publicitat Gràfica

La publicitat utilitza formes i colors atractius per recordar-nos una marca, anunciar un producte o persuadir per comprar o utilitzar un servei. Per a això, utilitza les claus de la comunicació visual: lletres, colors, textures, composició centres d’atenció, etc. en definitiva, formes atractives que captin l’atenció de l’espectador i identifiquin al producte o servei, diferenciant-lo de la competència.

Packaging

En la seva definició més estricta vindria a ser la ciència, l’art i la tecnologia d’inclusió o protecció de productes per a la distribució, l’emmagatzematge, la venda, i l’ocupació. Hem de considerar que el packaging té com a objectiu primari d’atreure l’atenció dels clients i ser la principal finestra de comunicació cap al consumidor. La presentació d’un producte és fonamental, tant, que pot determinar que el producte sigui un èxit … o un fracàs. Per molta publicitat que faci, i per molt que el seu producte sigui superior, el consumidor decideix què compra quan està davant del producte, i en aquest moment l’únic que veu és l’etiqueta, la caixa, l’envàs amb que el presenta.

Merchandising

El marxandatge, merchandising o micro-màrqueting, és la part del màrqueting que té per objecte augmentar la rendibilitat en el punt de venda. Són activitats que estimulen la compra en el punt de venda. És el conjunt d’estudis i tècniques comercials que permeten oferir el producte o servei en les millors condicions, tant físiques com psicològiques, al consumidor final. En contraposició a la presentació passiva, es realitza una presentació activa del producte o servei utilitzant una àmplia varietat de mecanismes que el fan més atractiu: col·locació, presentació, etc. El marxandatge inclou tota activitat desenvolupada en un punt de venda, que pretén reafirmar o canviar la conducta de compra, a favor dels articles més rendibles per a l’establiment. Els objectius bàsics del marxandatge són: cridar l’atenció, dirigir al client cap al producte, facilitar l’acció de compra.